Skip to main content

Brannmontør

Det handler om å redde liv og verdifull eiendom.

Passiv brannsikring betyr at man hindrer og forsinker en brann fra å spre seg fra en branncelle til en annen. En boenhet regnes ssom en branncelle. Sikkerheten for mennesker som bor eller oppholder seg i en bygning, starter faktisk med de som bygger bygningen. Ved nybygg er passiv brannsikring endel av totalentreprisen, og er innbakt i selve byggeprosessen. Det kan også utføres ved rehabilitering av bygg.
Den mest brannsikre delen av en bygning består av hele, massive og ubrutte elementer i vegger og etasjeskiller. Mens alle sprekker, skjøter, hull og sammenføyninger representerer potensielle svakheter ved brann. Her stilles det særskilte krav til materialbruk og tettesystemer.

Passiv brannsikring går ut på å hindre spredning og gjennomslipp av flammer, røyk og branngasser. Hensikten med fuging/tetting er derfor å etablere robuste forseglinger som ekspanderer og tetter når kabler, rør og kanaler smelter og bryter sammen på grunn av varmeutviklingen fra en brann.

Sentrale områder er fuging og tetting rundt gjennomføringer for kabler, rør og kanaler; rundt vinduer og dører, samt bevegelsesfuger i veggkonstruksjoner.

Ta kontakt for en gratis befaring   Klikk her