Bilder av ferdigstilt prosjekt:

Bilder tatt under arbeid: