Bilder av ferdigstilt prosjekt:

Bilder tatt under arbeidet: